RØNDE BY er kendt for sin smukke beliggenhed på bakkeskråningen mod Kalø Vig. Takket være den store højdeforskel i byen og jordforholdene i morænebakkerne er der flere naturligt forekommende vandårer i byen. Vandet ligger nærmest og venter på at blive brugt i menneskenes tjeneste, inden det løber ned i Kalø Vig.

PROJEKT ÅBEN VAND vil bruge områdets naturlige vandressource som en livgivende kilde i Rønde bymidte. Det vil vi gøre ved at opsamle vandet øverst på bakken og lede det gennem byens centrale pladser langs med Rønde Hovedgade ned til bækken i tunneldalen ved bakkens fod.